Skip to main content

Däckens mönsterdjup och lagar

Lagen avseende mönsterdjup

Vinterdäckslagen

Sammanfattar man vinterdäckslagen snabbt innebär den att vinterdäck krävs från 1 December till 31 mars om det är vinterväglag. Mönsterdjup minst 3 mm. Dubbdäck får användas 1 oktober – 30 April. En merutförlig beskrivning kopierat från vägverkets hemsida finner du här nedan.

Krav på vinterdäck 1 december – 31 mars

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Drar du släpvagn efter gäller kravet även denna. *) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Undantag

Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

• Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
• Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
• Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
• Om fordonet är registrerat i utlandet.
• Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
• Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
• Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup 3 mm

Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober- 30 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 30 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara:

• särskilt framtagna för vinterkörning och
• märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck. Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning så har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Vinterväglag

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Bästa däcken bak

För att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar bör de däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet vara monterade bak på fordonet. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Lagring av däck

Däck ska förvaras svalt, torrt och mörkt.

Mönsterdjup på ”sommaren”

Däck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 mm.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag, under perioden 1 december–31 mars, ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

Källa: Trafikverket

Våra varumärken

En del av Verkstadsgruppen

Verkstäder

Boka tid

Vi strävar alltid efter korta väntetider.